Kostol sv. Štefana Uhorského

Barokový kostol sv. Štefana Uhorského

s ochranným múrom a barokovou zvonicou z 18. storočia je dominatou obce Studienka. Základný kameň bol položený 13. augusta 1668 so súhlasom ostrihomského arcibiskupa Juraja Szelepcsényiho a jeho vikára Jána Gubasóczyho. Dostavaný bol v roku 1673 z kameňa a tehál. Posviacka sa konala 15. augusta 1678. V čase vizitácie mal kostol 3 zvony, ktoré sa však nezachovali. Zasvätený je svätému Štefanovi Uhorskému. Posviacku vykonal jágerský biskup Ferdinand Pálffy.

Pri vstupe do kostola je v popredí pekný veľký oltár vyzdobený rezbárskymi prácami. Na oltári sa vyníma obraz sv. Štefana a nad ním Nanebovzatie Panny Márie od maliara Františka Malovaného z Malaciek. Pozornosť pútajú aj sochy sv. Ladislava a Imricha. Krásu kostola zvýrazňujú i fresky Najsvätejšej Trojice a štyroch evanjelistov. Po bokoch sú dva bočné oltáre, vpravo oltár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a vľavo oltár Panny Márie Lurdskej.