Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad

908 75 Studienka  219

Farár: Marián Vojtko

Telefón: 034/778 21 90

MOBIL: 0905 476 246

E-mail: marianus@mariasoft.sk

Úradné záležitosti na farskom úrade môžete vybaviť najlepšie počas týždňa po sv. omšiach. V nedele a prikázané sviatky neúradujeme s výnimkou naliehavých prípadov.