Kaplnky

Andrej Čermák, ktorý dal postaviť pri kostole dve kaplnky.

Jedna k úcte Matke Božej sedembolestnej (vpravo) a druhá k úcte Sv. Františkovi Xaverskému (vľavo).

Okolo kostola dal vysadiť stromy, z ktorých niektoré sú podnes (pri zastávke SAD).

 Andreja Čermáka v roku 1750 vystriedal Ján Bucsics. V roku 1717 dal postaviť Andrej Chvála – majiteľ mlyna

kaplnku pri Sološnickej ceste.

Kaplnka bola spočiatku drevená a po viacerých úpravách a rekonštrukciách došla až k dnešnej podobe. Posledné úpravy boli vykonané v rokoch 1913, 1958 a 1990. Kaplnka sa volá „Kaplnka umučenia“. V kaplnke je oltár s obrazom Krista s krížom a dva svietniky. Okolo kaplnky smerom k potoku (Kirchhof dnes Kerchov) bol cintorín.  Na ceste do Malaciek dal Ján Ivan postaviť kríž. Kríž bol postavený aj na hornom konci oproti obchodu. Na cintoríne okolo fary sa v roku 1787 prestalo pochovávať. Otvoril sa nový cintorín, na ktorom sa pochováva dodnes. Prvý cintorín  bol okolo kostola, no slúžil zrejme na pochovávanie farárov. Pri kaplnke sv. Františka Xaverského stojí kríž na hrobe farára Juraja Renka.

Dňa 20. augusta 1790 bol osadený nový organ s 8 mutáciami (stál 300 zlotých a postavil ho Valentin Arnold). V roku 1792 bol organ opatrený pedálom. V roku 1796 bol postavený Adamom Nízkym kríž pri mlyne na Tančibokoch. V roku 1803 bol slúžnym Ján Stermenský a richtárom Jozef Tančibok, ktorí dali do užívania obecnú krčmu prvému židovi menom Michael Krienhuht. Zaujímavé pritom však je, že podľa záznamu z Bátthyányiovskej vizitácie sa už spomínajú farníci, medzi ktorých patrilo aj 12 dospelých židov a 10 detí do 15 rokov. V roku 1810 pri veľkej výchrici spadol z kostolnej veže kovový glóbus s krížom. V októbri roku 1811 bola opravená kostolná veža a bol na ňu osadený nový glóbus a kríž (glóbus stál 200 zlotých a zlatník 240  zlotých). V roku 1833 bol vystavaný kríž na Kalvárii (obr. č. 19) a v tomto roku zomrel i duchovný Juraj Renko, ktorý je pochovaný za múrmi vedľa kostola pri kaplnke Františka Xaverského. Po jeho smrti sa stal farárom Ludovit Hazucha, ktorý zomrel na choleru v roku 1855 a po ňom Anton Pachman. V roku 1848 bola fara od základov prestavaná do dnešnej podoby, mimo prístavby v zadnej časti z roku 1975až 79.

Roku 1867 nastúpil farár Ján Laicha, ktorý zaopatril zvon na vežu. Od roku 1874 bol farárom Ján Novák, ktorého v roku 1878 vystriedal farár Alfonz Bernkopf. V roku 1875 bol cintorín rozšírený o 800 siah.

Farár Bernkopf dal v roku 1885 obnoviť kostolnú hrobku, ktorá vedie k hlavnému oltáru. Turci okupovali tento kraj v rokoch 1788 až 1789 a naši ľudia sa pred nimi ukrývali za múrami hradby, alebo vo vode a palaší do Obrázok č. 19 – Kríže na Kalvárii   ktorého sa turci na koňoch aj pešo báli ísť, lebo by sa prepadli. Od roku 1885 bol farárom Ján Trubínyi, ktorého v roku 1890 vystriedal farár Rudolf Kocúrek a pôsobil tu 22 rokov. V roku 1890 boli na Kalvárii postavené ďalšie dva kríže .