Náš budúci kňaz Michal

Dňa 24.10.2017 sa uskutočnilo v seminári požehnanie reverénd.