Farnosť

Farnosť sv. Štefana Uhorského Studienka

patrí do dekanátu Malacky v Bratislavskej arcidiecéze.

Titul kostola, kaplnky:

Studienka

Tančibokovci – osada