Vitajte na stránke farnosti

STUDIENKA

Farnosť Studienka vznikla v roku 1682. Patrónom farnosti je sv. Štefan Uhorský.


Ak chcete prispieť „do zvončeka“, môžete to uskutočniť na farský účet:
SK52 0900 0000 0000 3724 0374
Pán Boh zaplať!

Nové informácie o účasti na sv. omšiach a povolenia v čase covidu:

Od pondelka 19.4. je povolená účasť veriacich na svätých omšiach. Avšak platia pri tom obmedzenia:

– Na 15 m môže byť jedna osoba – čo v našom kostole vychádza na 21 návštevníkov. Deti do 10 rokov sa do tohto počtu nepočítajú. (V prípade väčšieho počtu bude potrebné, aby tí, čo budú nad tento limit zostali vonku, tam sa bude aj rozdávať sväté prijímanie.)

– Treba dodržiavať hygienické predpisy (rúško alebo respirátor, dezinfekcia rúk).

– Osoby s infekčným respiračným ochorením prísť nemôžu.

Negatívny test k návšteve kostola potrebný nie je.

V sobotu bude bývať omša večer – s platnosťou na nedeľu.


Zvyčajne budú bývať sväté omše:

v nedeľu o 8:00 a 10:00 hod.,

v pracovné dni o 17:00 (v zimnom čase),

v sobotu o 17:00 hod. (počas trvania obmedzení)


Zmeny v oznamoch a aktuálne udalosti budú zobrazené na stránke https://www.facebook.com/studienka219 .

Ostatné oznamy TU.