Farnosť Studienka

Kostol sv. Štefana, kráľa PDF Tlačiť E-mail
  
Pondelok, 28 Marec 2011 16:40

kostolDňa 13. 8. 1668 bol položený základný kameň kostola. Je ohradený veľkými múrmi s malými okienkami, ktoré slúžili ako ochrana pred nepriateľom.  Kostol bol vysvätený 20. 8. 1678  biskupom  Ferdinandom Pálffym a je zasvätený sv. Štefanovi, uhorskému kráľovi. Pri kostole boli postavené dve kaplnky: jedna k úcte Matky Božej Sedembolestnej a druhá k úcte svätého Františka Xaverského.

Posledná úprava ( Pondelok, 28 Marec 2011 17:01 )
 
Zbor sv. Cecílie PDF Tlačiť E-mail
  
Pondelok, 28 Marec 2011 16:36

Spev bol od počiatkov kresťanstva neodlučiteľnou súčasťou pri slávení liturgie. Veriaci sa tým aktívne zúčastňujú bohoslužby. Bohoslužobný spev je zmysluplné konanie, v ktorom je Kristus skutočne prítomný, a je to najvyššia forma Božieho kultu, ktorej sa navyrovná nijaká iná cirkevná činnosť.Preto aj v našom kostole začal učinkovať spevácky zbor. Začiatky boli  ťažké, pretože v zbore bolo veľmi málo ľudí. Postupom času sa zbor rozrástol na desať členov. Zakladateľom je Michal Šramko a vtedajší pán farár Viliam Tuma, ktorý nám poskytoval priestor kostola na skúšky. Neskôr dostal zbor oficiálny názov Zbor sv. Cecílie pri kostole sv. Štefana. Spievame na nedeľných svätých omšiach a na rozličné sviatky v cirkevnom roku a raz do roka na jarmoku.Zbor nie je veľké teleso. Je to skôr komorné zoskupenie ľudí, ktorí si radi zaspievajú piesne blízke srdcu každého kresťana. Všetci spievajú s veľkou chuťou a zúčastňujú sa na každej ohlásenej skúške za čo im patrí veľká vďaka, že svoj voľný čas obetujú, aby spievali na slávu trojjediného Boha. Preto spievajme Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné.

Posledná úprava ( Nedeľa, 04 November 2012 05:45 )
 
Detský spevácky zbor Úsmev PDF Tlačiť E-mail
  
Streda, 23 Marec 2011 16:01

22. októbra 2007 začal s nácvikom piesní náš detský zbor Úsmev s počtom detí 10. Po prvom vystúpení na sv. omši v kostole (28.10. 2007) sa náš počet zvýšil na 22. Postupne nám deti dorastajú, tým sa nám počet neustále mení. Nácviky máme vždy v stredu od 17.00-18.00 v osvetovom stredisku. Priestor nám nezištne zapožičiava obecný úrad, za čo mu ďakujeme. Na skúškach nám je veselo. Pozývame aj ďalšie deti. Vo vašom mene deťom želáme, aby ich chuť spievať neopustila, nech majú ako ony, tak  i vy mnoho radosti z ďalších úspešných vystúpení.

Posledná úprava ( Pondelok, 28 Marec 2011 17:02 )
 
Copyright © 2016 Farnosť Studienka. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.